Anbefalinger

Anbefalinger

Mange tak for gode ideer og spændende nyheder. Jeg bruger informationerne rigtig meget i mit arbejde. Jeg læser altid ’trends’ med stor interesse.

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

-

Indsamlingskonsulent, Indre Mission

KirkeFundraising.dk er ikke bare en god idé – men også et godt værktøj.
Et abonnement hertil giver mange muligheder for dels at blive klogere på fundraisingens mange kringelkroge, dels at få konkrete anbefalinger og anvisninger ifm. en fondsansøgning. Hjemmesiden er overskuelig og lige at gå til – og spørgsmål besvares gerne.
Jeg er sikker på, at mange i det frivillige diakonale og kirkelige arbejde vil kunne hente megen hjælp til deres fundraising via hjemmesiden. Og der er jo ingen grund til at lave en masse fejl eller en masse ekstra arbejde, når ”hjælpen” bare er et enkelt klik væk…

Jens Maibom Pedersen

-

Formand for Dansk Diakoniråd

Som leder af Kontaktcenter Klippen gennem tyve år og nu som formand for Klippens bestyrelse ved jeg hvad fundraising betyder, nemlig at det projekt man brænder for kun kan gennemføres hvis der kan fremskaffes midler. Mange ildsjæle brænder for projektet, men kæmper med at skaffe økonomien til gennemførelsen. Derfor er det dejligt at kunne hente hjælp fra KirkeFundraising

Johannes Fuchs

-

Formand for Kontaktcenter Klippen